Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO

 

 1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
 2. Wypożyczany Sprzęt jest własnością Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa teren wypożyczalni jest monitorowany.
 4. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy Wypożyczającym a Pożyczającym. Pożyczającym jest podmiot, który zawarł z Wypożyczającym umowę wypożyczenia.
 5. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 6. Wypożyczalnia wypożycza, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie: zestawy do narciarstwa zjazdowego oraz biegowego, kajaki z osprzętem, rowery z osprzętem, przyczepki rowerowe, rolki, deskorolki, zwane w dalszej części Regulaminu „sprzętem”.
 7. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Pożyczającego w tym zakresie.
 8. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 9. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w siedzibie wypożyczalni. Pożyczający odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. Podpisując dokument wypożyczenia Pożyczający potwierdza, że otrzymał sprzęt wolny od wad, kompletny i w dobrym stanie technicznym.
 10. Pożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem. Ponadto Pożyczający ponosi odpowiedzialność za utratę wypożyczonego sprzętu, w tym jego kradzież. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 11. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę Pożyczający zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub po powiadomieniu o jego zaginięciu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna.
 12. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy.
 14. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 15. Deskorolki oraz gokarty wypożyczane są do użytku wyłącznie na terenie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.
 16. Zabrania się przekazywania oraz podnajmowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim a także wykorzystywania go w celach zarobkowych.
Wypożyczalnia rowerów szybki kontakt

Szybki kontakt:

Tel.fax: /89/ 6 475 184; /89/ 6 475 250

e-mail: rower@frrl.org.pl

Mapa szlaków rowerowych
gm. Łukta

Mapa szlaków rowerowych gm. Łukta

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji